Lấy chồng bộ đội, THIỆT mà KHÔNG thiệt

Bất cứ ai khi nghe đến lấy chồng bộ đội đều nghĩ đến ngay một chữ: khổ. Có quá nhiều những tấm gương xung quanh chúng ta, cuộc sống của họ hiện ngay trước mắt. Đánh không chạy, đuổi không đi. Sự thật phơi bày ngay ra đó, và bất cứ ai hỏi có nên lấy chồng bộ đội không thì ta lại ngay lập tức khuyên họ là không nên.

Continue Reading